Výsledky vyhľadávania

  1. TUŽINSKÁ, Veronika. Zhodnotenie súčasného systému vedenia účtovníctva štátnych príspevkových organizácií a jeho osobitosti : diplomová práca. Škol. Alena Kordošová. Bratislava, 2010. 71 s.
    kniha

    kniha