Výsledky vyhľadávania

 1. PIAČKOVÁ, Alexandra. Komparácia vybraných faktorov podnikateľského prostredia v ubytovacích zariadeniach v zahraničí a v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Šúbertová. Bratislava, 2014. 145 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. MIČKALÍKOVÁ, Mária. Charakteristika systému zdravotného poistenia v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Alexandra Piačková. Bratislava, 2013. 39 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠUŠTIAKOVÁ, Zuzana. Charakteristika systému sociálneho poistenia v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Alexandra Piačková. Bratislava, 2013. 53 s.
  kniha

  kniha

 4. PIAČKOVÁ, Alexandra. Charakteristika podnikateľského prostredia Kanárskych ostrovov. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, s. 445-449.
  článok

  článok

 5. MIŠKO, Patrik. Spolupráca malých a stredných podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Alexandra Piačková. Bratislava, 2013. 43 s.
  kniha

  kniha

 6. PIAČKOVÁ, Alexandra. Externé podnikateľské prostredie a jeho vplyv na vybrané odvetvie v Slovenskej republike. In Ekonomika, financie a manažment podniku VI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2012. ISBN 978-80-225-3500-7, s. [1-7].
  článok

  článok

 7. PIAČKOVÁ, Alexandra. Interné podnikateľské prostredie pre vybraný subjekt podnikania v zahraničí. In EDAMBA 2012 : proceedings of the [15th] international scientific conference for doctoral students and young researchers : 22nd november 2012, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3549-6, s. 917-924.
  článok

  článok

 8. KOUDELKOVÁ, Petra - PIAČKOVÁ, Alexandra. Podnikání imigrantů v České republice a na Slovensku. In Mezinárodní workshop doktorandských prací : [zborník príspevkov] : Brno, 23. listopadu 2012. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2012. ISBN 978-80-214-4632-8, s. [1-10].
  článok

  článok

 9. PIAČKOVÁ, Alexandra - KOUDELKOVÁ, Petra. Sociálne a zdravotné poistenie živnostníkov v Slovenskej a Českej republike. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2012. ISSN 1338-5127, 2012, roč. 4, č. 2, s. 146-154. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0182733/2_2012.pdf>
  článok

  článok

 10. PIAČKOVÁ, Alexandra. Podnikateľské prostredie na Kanárskych ostrovoch. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry : zborník vedeckých prác [z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 17. 5. 2012]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3427-7, s. 397-400.
  článok

  článok