Výsledky vyhľadávania

 1. KOZOK, Martin. Sme pripravení na zmenu? In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2018. ISSN 1339-2271, 2018, roč. 19, č. 2, s. 24-25.
  článok

  článok

 2. KOZOK, Martin - ŠOTTNÍK, Filip - ČÁNIK, Martin. Quick responsible manufacturing - sila času. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 1, s. 16-19.
  článok

  článok

 3. KOZOK, Martin. Technológie pre efektívnejšie využívanie zdrojov. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 4, s. 26-28.
  článok

  článok

 4. KOZOK, Martin - SEDLÁK, Jozef - HROMADA, Juraj. Používate objektívne výkonové normy? In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 5, s.14-16. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123732/PaI_2010_05.pdf>
  článok

  článok

 5. ČERGEOVÁ, zuzana - KOZOK, Martin. Ekonomické zabezpečovanie ergonómie. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 5, s. 20-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123732/PaI_2010_05.pdf>
  článok

  článok