Výsledky vyhľadávania

  1. DOLINOVÁ, Eliška. Lokalizácia veľkého investora a jeho vplyv na rozvoj regiónu (na príklade vybraného regiónu) : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Tvrdoň. Bratislava, 2012. 85 s.
    kniha

    kniha


  2. DOLINOVÁ, Eliška. Globálna finančná kríza a automobilový priemysel v SR : bakalárska práca. Škol. Rudolf Pástor. Bratislava, 2010. 47 s.
    kniha

    kniha