Výsledky vyhľadávania

 1. BROCKOVÁ, Katarína. Reforma Spoločného európskeho azylového systému vs. aktuálny vývoj v azylovej politike vybraných štátov Európskej únie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 47-54. KEGA 015EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. NGUYEN THU, Phuong. Postavenie ČĽR v rámci WTO : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Brocková. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 3. KYSELICOVÁ, Tatiana. Medzinárodnoprávne aspekty environmentálnej migrácie : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Brocková. Bratislava, 2019. 86 s.
  kniha

  kniha

 4. SCHOLTZ, Ema. Medzinárodnoprávna ochrana investícií v krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Brocková. Bratislava, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠAUŠOVÁ, Lucia. Prístup Európskej únie k medzinárodnoprávnej ochrane investícií : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Brocková. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 6. KOTHAJOVÁ, Patrícia. Prostriedky medzinárodného práva v boji proti terorizmu : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Brocková. Bratislava, 2019. 81 s.
  kniha

  kniha

 7. HNILICOVÁ, Michaela. Medzinárodnoprávna ochrana práv detí počas ozbrojených konfliktov : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Brocková. Bratislava, 2019. 102 s.
  kniha

  kniha

 8. ANDRÁŠOVÁ, Zuzana. Aktuálne výzvy a príležitosti pri použití prostriedkov Svetovej banky : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Brocková. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 9. BEŇOVÁ, Zuzana. Medzinárodnoprávna ochrana práv žien počas ozbrojených konfliktov : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Brocková. Bratislava, 2019. 79 s.
  kniha

  kniha

 10. How Slovakia Perceives the Belt and Road Initiative and China–CEEC Cooperation. Editors: Junchi Ma, Katarína Brocková ; reviewers: András Inotai, Tianpin Kong. 1st Edition. Budapest : China-CEE Institute, 2019. online 152 s. [11,10 AH]. Dostupné na : <https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2019/09/How-Slovakia...pdf> ISBN 978-615-81063-1-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha