Výsledky vyhľadávania

 1. SZARKOVÁ, Miroslava - BELÁŇOVÁ, Benita - MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Social Networks in Human Resources Management in the Industrial Revolution 4.0 and 5.0 and Their Evolutionary Trends. Reviewers: Jozef Králik, Pavol Kita. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. 110 s. [11,31 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-083-4.
 2. MATKOVČÍKOVÁ, Natália - SZARKOVÁ, Miroslava - BELÁŇOVÁ, Benita. Mental Health and Occupational Health and Safety in Human Resource Management in the Stage of the Industrial Revolution 4.0 and Development Trends. Reviewers: Kristína Králiková, Zdenka Macková. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. 138 s. [13,27 AH]. VEGA 1/0447/19 (70%), VEGA 1/0309/18 (30%). ISBN 978-80-7556-085-8.
 3. BABUŠEKOVÁ, Barbora. Budovanie značky zamestnávateľa ako súčasť personálneho marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Natália Matkovčíková. Bratislava, 2020. 81 s.
  kniha

  kniha

 4. BEDNÁRIKOVÁ, Eva Magdaléna. Interná a externá komunikácia vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Natália Matkovčíková. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 5. BOBUĽOVÁ, Mária Margaréta. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Natália Matkovčíková. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 6. ARPOVÁ, Natália. Personálny marketing vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Natália Matkovčíková. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 7. HANZLÍČKOVÁ, Lenka. Proces získavania a výberu zamestnancov na pracovné miesta vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Natália Matkovčíková. Bratislava, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha

 8. JAKUBČO, Patrik. Budovanie značky zamestnávateľa ako súčasť personálneho marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Natália Matkovčíková. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 9. RABATIN, Juraj. Personálny marketing vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Natália Matkovčíková. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 10. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Methods Used in Personnel Audit in Companies Operating in the Slovak Republic in the Stage of Industrial Revolution 4.0. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-7] online. VEGA 1/0447/19.
  článok

  článok