Výsledky vyhľadávania

 1. ČERNÝ, Matej. Analýza prístupov krajín k priemyslu 4.0. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 34-40 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. ČERNÝ, Matej. Rámce používané v IT Governance. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 93-106 CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok


 3. ČERNÝ, Matej - BODIŠ, Miloš - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Frameworks used in IT governance. - Registrovaný: Scopus. In Vision 2020: sustainable economic development, innovation management and global growth. International business information management association conference (IBIMA). Vision 2020: sustainable economic development, innovation management and global growth : proceedings of the 30th International Business Information Management Association conference (IBIMA) : 8-9 november 2017, Madrid, Spain [elektronický zdroj]. - Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. ISBN 978-0-9860419-9-0, pp. 3803-3813 CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok


 4. SZUDÁR, Lukáš. Proces implementácie CRM systému v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Matej Černý. Bratislava, 2016. 67 s.
  kniha

  kniha


 5. GALANDOVÁ, Petra. Proces implementácie CRM systému v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Matej Černý. Bratislava, 2016. 66 s.
  kniha

  kniha


 6. MARTINKOVIČOVÁ, Nikola. Zlepšovanie administratívnych procesov v oblasti personalistiky : diplomová práca. Školiteľ: Matej Černý. Bratislava, 2016. 74 s.
  kniha

  kniha


 7. KOKLES, Mojmír et al. Informatika II [elektronický zdroj]. Recenzenti: Anita Romanová, Rastislav Šupšák. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [302 s., 23,78 AH]. ISBN 978-80-225-4241-8.
  Informatika II

  elektronická kniha


 8. BODIŠ, Miloš - ČERNÝ, Matej. Rozhodovacie procesy. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-9] CD-ROM. VEGA 1/0336/14.
  článok

  článok


 9. ČERNÝ, Matej. Elektronické podnikanie [elektronický zdroj]. Recenzenti: Anita Romanová, Michal Grell. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [149 s., 14,49 AH]. ISBN 978-80-225-4295-1.
  Elektronické podnikanie

  elektronická kniha


 10. ČERNÝ, Matej. Zjednodušenie obstarávacieho procesu aplikačného softvéru. In Paradigmy informačného manažmentu : recenzovaný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4347-7, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok