Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 82  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0037323^"
 1. ČERNÝ, Matej - HAMRANOVÁ, Anna - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Výkonnosť vybraných podnikov využívajúcich e-commerce v kontexte rozhodovacích kritérií investorov. In International Scientific Conference COMPETITION. Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022. ISBN 978-80-88064-56-5. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 100-110 online. VEGA 1/0767/21.
  článok

  článok

 2. MIŠENKO, Marián. Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Černý. Bratislava, 2021. 45 s.
  kniha

  kniha

 3. MALČEK, Matej. Návrh vyhodnocovania efektívnosti e-Commerce riešenia pomocou nástrojov Business Intelligence : diplomová práca. Školiteľ: Matej Černý. Bratislava, 2021. 57 s.
  kniha

  kniha

 4. ČERNÝ, Matej. Technical Safeguard Against Cheating During the University's Electronic Evaluation of Students. In Creating an Appropriate Model of the Behaviour for Ethics and Integrity of Institutions in the Area of Scientific Research Activities Based on International Comparison and Setting a System of Determining Attributes for Its Effective Implementation and Functioning : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2021. ISBN 978-80-280-0003-5, pp. 16-22 online. VEGA 1/0836/21.
  článok

  článok

 5. ČERNÝ, Matej - HAMRANOVÁ, Anna. Bezpečnosť IS/IT v podnikoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2021 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4890-8, s. 101-111 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 6. ROMANOVÁ, Anita - ČERNÝ, Matej. Conceptual Frameworks in the Field of IT Management: Preliminary Study. In 37th International Business Information Management Association Conference. Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference. - Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2021. ISBN 978-0-9998551-6-4, pp. 5273-5281 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 7. ČERNÝ, Matej et al. The Attractiveness of Investing in E-commerce in Terms of Developing Customer Behavior when Shopping Online. In Business Information Management Association Conference. Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic (IBIMA) : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference. - Norristown : International Business Information Management Association, 2021. ISBN 978-0-9998551-7-1. ISSN 2767-9640, pp. 3486-3495 online. VEGA 1/0767/21.
  článok

  článok

 8. NEMČEK, Adam. Manažment elektronického obchodovania v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Černý. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 9. ONDRUŠKOVÁ, Alexandra. Efektívnosť logistických procesov prebiehajúcich v rámci informačného systému podniku : diplomová práca. Školiteľ: Matej Černý. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 10. BILKOVÁ, Diana. Návrh a obstaranie e-Commerce riešenia : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Černý. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha