Výsledky vyhľadávania

 1. CHMELÁROVÁ MARKOVÁ, Hana. The Specifications of a literature text which wins the literary competition - the Ingeborg Bachmann prize. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : collection of abstracts : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4155-8, s. 102.
  článok

  článok

 2. RÁCOVÁ, Veronika. Zusammenfassung. Preklad: Hana Chmelárová Marková. In Na pomedzí škrupiny : o poézii Ivana Štrpku. - Bratislava : ArsPoetica, 2015. ISBN 978-80-89283-75-0, s. 141-143.
  článok

  článok

 3. 3.Grenze

  CHMELÁROVÁ MARKOVÁ, Hana. Grenze. Preklad: Hana Chmelárová Marková. In SK/AT : hraničné preklady. - Bratislava : VŠVU, 2014. ISBN 978-80-89259-81-6, s. 13-17.
  článok

  článok

 4. VARGA, Jaroslav. Grenze, 9.9.2014. Preklad: Hana Chmelárová Marková. In SK/AT : hraničné preklady. - Bratislava : VŠVU, 2014. ISBN 978-80-89259-81-6, s. 31-35.
  článok

  článok

 5. JURICA, Ivan. Das Konzept der Grenze prägt die Konzeptualisierung Europas. Preklad: Hana Chmelárová Marková. In SK/AT : hraničné preklady. - Bratislava : VŠVU, 2014. ISBN 978-80-89259-81-6, s. 37-43.
  článok

  článok

 6. CHMELÁROVÁ MARKOVÁ, Hana. Der Ingeborg-Bachmann-Preis im medialen Zeitalter. In Germanistische Studien in der Slowakei : Beiträge zur Doktorandenkonferenz in Bratislava 2011. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2013. ISBN 978-3-631-63321-2, s. 59-68.
  článok

  článok

 7. CHMELÁROVÁ MARKOVÁ, Hana. Popularisierung der Literatur durch die mediale Umgebung. In Cudzie jazyky v premenách času II : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 20. októbra 2011 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3454-3, s. 117-121.
  článok

  článok

 8. CHMELÁROVÁ MARKOVÁ, Hana. Shusterman und Arendt - zwei philosophische Ansichten an das Unterhaltsame in der Kunst. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium X. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-61-1, s. 53-62.
  článok

  článok

 9. CHMELÁROVÁ MARKOVÁ, Hana. Formy kapitálu v kultúrnom kontexte. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2011 : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 31. máj 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3271-6, s. 240-247.
  článok

  článok

 10. CHMELÁROVÁ MARKOVÁ, Hana. Der Klagenfurt-Text. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VII. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-44-4, s. 79-86.
  článok

  článok