Výsledky vyhľadávania

 1. KOŠŤÁL, Igor. Vplyv dátovej štruktúry použitej pre ukladanie dát grafu na exekučnú efektívnosť metód hľadajúcich v ňom najkratšie cesty pomocou Dijkstrovho algoritmu. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 113-123 online.
  článok

  článok

 2. KOŠŤÁL, Igor. Finding a Modular Structure of the Kuka Industrial Welding Robot Main Control Program Needed For Its Effective Testing. In TIEES 2020. International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students. TIEES 2020: Trends and Innovations in E-Business, Education and Security : Eighth International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students or Candidates. - Budapest : Óbuda University, 2020. ISBN 978-963-449-206-1, pp. 101-108 online.
  článok

  článok

 3. KOŠŤÁL, Igor. Vplyv dátovej štruktúry použitej pre ukladanie dát grafu na exekučnú efektívnosť metód hľadajúcich v ňom najkratšie cesty pomocou Dijkstrovho algoritmu. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 4 online.
  článok

  článok

 4. MORVAY, Filip. Porovnanie exekučnej efektívnosti vyhľadávania výskytov podreťazca vo veľkom reťazci vlastnou funkciou a knižničnou funkciou strncmp v programe vytvorenom v jazyku C : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Košťál. Bratislava, 2020. 44 s.
  kniha

  kniha

 5. PROKOP, Alexander. Aplikácia hľadajúca požadované záznamy v systémovom logovacom súbore operačného systému vytvorená v jazyku C : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Košťál. Bratislava, 2020. 27 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠURY, Lukáš. Porovnanie exekučnej efektívnosti triediacich algoritmov Shake Sort a Shell Sort usporadúvajúcich veľké súbory dát v programe vytvorenom v jazyku C : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Košťál. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 7. BELKO, Peter. Porovnanie exekučnej efektívnosti vyhľadávacieho algoritmu hrubá sila a knižničnej vyhľadávacej funkcie strstr v programe vytvorenom v jazyku C++ : diplomová práca. Školiteľ: Igor Košťál. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 8. KRAJNIAK, Šimon. ASP .NET XML webová služba poskytujúca usporiadané informácie o realitách realitnej kancelárie : diplomová práca. Školiteľ: Igor Košťál. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 9. KOŠŤÁL, Igor. Comparison of Execution Efficiency of the Use of a Skip List and Simple List in a .NET Application. In Inter-Academia 2018: Global Research and Education Inter-Academia: Recent Advances in Technology Research and Education. International Conference. Inter-Academia 2018: Global Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education : Proceedings of the 17th International Conference on Global Research and Education, 24.-27.9.2018, (Kaunas, Lithuania). - Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019. ISBN 978-3-319-99833-6, pp. 252-259.
  článok

  článok

 10. KUBA, Filip. Porovnanie presnosti výpočtu obdĺžnikovej a Simpsonovej numerickej integračnej metódy pre vybraté polynomické funkcie v programe vytvorenom v jazyku C : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Košťál. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha