Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTUKOVSKÁ, Zuzana - JUHAŠČÍKOVÁ, Ivana - ŠKÁPIK, Pavol. Starnutie neznamená rezignáciu na život. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. ISSN 1336-7420, 2013, roč. 9, č. 1, s. 125-132. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0166911/fss0113.pdf>
  článok

  článok

 2. ŠKÁPIK, Pavol. Historicky prvé elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1210-1095, 2010, roč. 20, č. 4, s. 88-94.
  článok

  článok

 3. ŠKÁPIK, Pavol. História a súčasnosť najstaršieho štatistického zisťovania. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1210-1095, 2010, roč. 20, č. 4, s. 73-87.
  článok

  článok