Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTEFKO, Róbert et al. Základy marketingu. Recenzovali: Jaroslav Kita, Jaroslav Ďaďo, Jiří Kern. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2012. 415 s. [20,75 AH]. ISBN 978-80-89568-07-9.
 2. DODECKÝ, Jaroslav - KARAS, Ľubomír. Destinačný manažment ako akcelerátor rozvoja cestovného ruchu. In Journal of tourism, hospitality and commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2011. ISSN 1804-3836, 2011, roč. 2, č. 1, s. 6-11.
  článok

  článok

 3. DODECKÝ, Jaroslav - MARASOVÁ, Zuzana. Moderná forma edukácie zamestnancov samospráv prostredníctvom e-learningového vzdelávania. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 165-174.
  článok

  článok