Výsledky vyhľadávania

  1. PARÍZKOVÁ, Jana - BELIANSKY, Michal. Nástroj pre interaktívnu manipuláciu s databázou. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2010. ISSN 1335-003X, 2010, roč. 18, č. 9, s. 13-16.
    článok

    článok

  2. PARÍZKOVÁ, Jana - FERENCZ, Frederik. Webová stránka k vyučovaniu strojovo orientovaných jazykov. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2009. ISSN 1335-003X, 2009, roč. 17, č. 10. VEGA 1/0822/08/04.
    článok

    článok