Výsledky vyhľadávania

 1. GALANSKÁ, Nina. Migračné toky, migračná politika a postoje verejnosti k migrácii v krajinách EÚ na príklade krajín V4 : dizertačná práca. Školiteľ: Ľubomír Čech. Bratislava, 2018. 153 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. ORBÁN, Evelyn. Porovnanie postavenia nových a autochtónnych menšín v slovenskej spoločnosti (ekonomické, sociálne a kultúrne aspekty) : bakalárska práca. Školiteľ: Nina Galanská. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha

 3. DANCÁKOVÁ, Ivana - GALANSKÁ, Nina - KRKOŠKOVÁ, Zuzana. The Potential of migrants' integration in the Federal Republic of Germany and the Kingdom of Sweden. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2016 : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2016 : conference proceedings : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 10 - 12 april 2016. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4261-6, pp. 51-60 online.
  článok

  článok

 4. GALANSKÁ, Nina. Migračné politiky štátov V4 a postoje verejnosti. In Politické, ekonomické a sociálne súvislosti súčasnej migračnej krízy v Európe. Workshop. Politické, ekonomické a sociálne súvislosti súčasnej migračnej krízy v Európe : zborník z workshopu : 9. november 2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4343-9, s. 62-68 CD-ROM. VEGA 1/0654/16.
  článok

  článok

 5. BATYÁS, Andrej. Integrácia migrantov vo frankofónnych štátoch EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Nina Galanská. Bratislava, 2016. 78 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠELLENGOVÁ, Patrícia. Potenciál integrácie Albánskej republiky do EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Nina Galanská. Bratislava, 2016. 57 s.
  kniha

  kniha

 7. SÁROSSY, Noémi. Multikultúrny model integrácie migrantov vo vybraných krajinách EÚ a perspektívy jeho vývoja : bakalárska práca. Školiteľ: Nina Galanská. Bratislava, 2016. 58 s.
  kniha

  kniha

 8. GALANSKÁ, Nina - KRKOŠKOVÁ, Zuzana. Analýza sociálneho kapitálu cudzincov v krajinách Vyšehradskej skupiny. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 134-142 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. ČERNÁ, Martina. Vplyv medzinárodných mimovládnych organizácií na pôsobenie štátov a TNK : bakalárska práca. Školiteľ: Nina Galanská. Bratislava, 2015. 62 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠEVČÍKOVÁ, Miriama. Komparácia migračných tokov v krajinách NAFTA a v EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Nina Galanská. Bratislava, 2015. 53 s.
  kniha

  kniha