Výsledky vyhľadávania

  1. MIKULA, Peter. Vývoj zhodnocovacích procesov vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Luchava Havettová. Bratislava, 2012. 73 s.
    kniha

    kniha

  2. MIKULA, Peter. Vývoj slovenskej ekonomiky meraný hrubou pridanou hodnotou po vstupe do EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Havettová. Bratislava, 2010. 45 s.
    kniha

    kniha