Výsledky vyhľadávania

  1. SEIDLOVÁ, Petra. Rodová nerovnosť a jej vplyv na kvalitu života : diplomová práca. Školiteľ: Stanislav Konečný. Bratislava, 2013. 70 s.
    kniha

    kniha

  2. SEIDLOVÁ, Petra. Analýza kvality života domácností SR z pohľadu spotreby a cien : bakalárska práca. Školiteľ:Vieroslava Holková. Bratislava, 2010. 56 s.
    kniha

    kniha