Výsledky vyhľadávania

 1. JENČOVÁ, Sylvia - PETRUŠKA, Igor - LITAVCOVÁ, Eva. Viacrozmerné hodnotenie vo finančno - ekonomickej analýze. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-15.
  článok

  článok


 2. PETRUŠKA, Igor - HORVÁTHOVÁ, Diana. A comparison of sources healthcare financing in EU and selected countries. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 100-107 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. PETRUŠKA, Igor - HORVATOVÁ, Diana. Analysis of health care expenditure by function in EU. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 174 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. DULOVIČOVÁ, Viktória. Prognóza spotreby plochých valcovaných výrobkov v Európskej únií do roku 2020 : diplomová práca. Školiteľ: Igor Petruška. Košice, 2014. 69 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. JANKAJOVÁ, Beáta. Finančno-ekonomická analýza U. S. Steel Košice v rámci európskej konkurencie : diplomová práca. Školiteľ: Igor Petruška. Košice, 2013. 82 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. CZILLINGOVÁ, Jana - PETRUŠKA, Igor - TKÁČ, Michal. Financial and economic analysis of steel industry by multivariate analysis. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2012. ISSN 0013-3035, 2012, roč. 60, č. 4, s. 388-405.
  článok

  článok


 7. JANKAJOVÁ, Beáta. Finančno-ekonomická analýza U. S. Steel Košice : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Petruška. Košice, 2011. 52 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. ĽAPINOVÁ, Alena - PETRUŠKA, Igor. Diskriminačná analýza pri stanovení rozdielnych postojov zamestnaných a nezamestnaných. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2011. ISSN 1335-9746, 2011, roč. 10, č. 21, s. 50-58.
  článok

  článok