Výsledky vyhľadávania

  1. BAKOVÁ, Silvia. Identifikácia miesta cestovného ruchu v ekonomike SR : diplomová práca. Školiteľ: Mária Pachingerová. Bratislava, 2012. 117 s.
    kniha

    kniha

  2. BAKOVÁ, Silvia. Ekologický marketing : bakalárska práca. Školiteľ: Vítězslav Balhar. Bratislava, 2010. 71 s.
    kniha

    kniha