Výsledky vyhľadávania

 1. HOTÁKOVÁ, Monika. Postoj investora k riziku a eliminácia rizika investičných projektov. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu [elektronický zdroj]. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2011. ISSN 1338-435X, 2011, roč. 1, č. 1, s. 4-13. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0163058/Vykonnost_podniku-1_2011b.pdf>
  článok

  článok


 2. HOTÁKOVÁ, Monika. Osobitosti dynamických metód hodnotenia investičných projektov cestovného ruchu. In Scientia Iuventa 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0190-5, s. 1-11.
  článok

  článok


 3. PITEKOVÁ, Jana - HOTÁKOVÁ, Monika. Multiplikačný efekt investícií do cestovného ruchu na príklade okresu Liptovský Mikuláš. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. ISSN 0139-8660, 2011, roč. 44, č. 4, s. 196-202.
  článok

  článok