Výsledky vyhľadávania

 1. BACULÁKOVÁ, Kristína. Solutions for a Smart Urban Environment Air Quality, Transport and Energy Systems: Knowledge from Helsinki and Lessons to be Learned for Bratislava. - registrovaný: Scopus. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute. ISSN 0273-1371, 2019, vol. 41, no. 2, pp. 8-15. EDGE 692413.
  článok

  článok

 2. RIGÓ, Orsolya. Inovačná politika štátov V4 : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2019. 87 s.
  kniha

  kniha

 3. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. Zostavovatelia: Adam Cibuľa, Ivana Dancáková, Natália Goda ... [et al.] ; recenzenti: Kristína Baculáková, Peter Csányi, Ľubomír Čech ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. online 348 s. [28,28 AH]. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. DUKHANIN, Alexey. Demand-Side Factors and Gas Consumption Forecast in EU Countries until 2025. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 122-132.
  článok

  článok

 5. KOŠDY, Martina. Investičné prostredie krajín V4: regionálne porovnanie vybraných faktorov ovplyvňujúcich rozhodnutia priamych zahraničných investorov. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 211-227.
  článok

  článok

 6. DUDÁŠ, Tomáš. Analýza investičnej pomoci pre zahraničných investorov na Slovensku v rokoch 2002-2018. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 115-121.
  článok

  článok

 7. ZUBRO, Tetyana. Politická situácia na Ukrajine po prezidentských voľbách: vybrané aspekty. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 343-347.
  článok

  článok

 8. RAJČOKOVÁ, Nikola. Ekonomický a politický vývoj Lotyšska po vstupe do EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠEVČÍK, Martin. Kultúrne a kreatívne odvetvia v Japonsku : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 10. VASEKOVÁ, Kristína. Kreatívne klastre ako nástroj regionálneho rozvoja vo vybraných štátoch EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Baculáková. Bratislava, 2019. 82 s.
  kniha

  kniha