Výsledky vyhľadávania

 1. NEMCOVÁ, Daniela - MICHALOVÁ, Valéria. Dosahy krízových javov na trh s nehnuteľnosťami a nástroje ich prekonávania. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 1, s. 52-74.
  článok

  článok

 2. NEMCOVÁ, Daniela. Dosahy krízových javov na trh s nehnuteľnosťami a nástroje ich prekonávania : dizertačná práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2017. 108 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. NEMCOVÁ, Daniela. Cena ako kľúčový faktor na trhu s nehnuteľnosťami. In Scientia iuventa 2016. Medzinárodná konferencia. Scientia iuventa 2016 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : 21. apríl 2016, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1084-6, s. 353-359.
  článok

  článok

 4. NEMCOVÁ, Daniela. State housing policy in Slovak Republic as the mean of stimulating demand in the real estate market. In DOKBAT. Drive your knowledge be a scientist. International conference. DOKBAT. Drive your knowledge be a scientist : conference proceedings of the 12th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : Zlín, 25.4.2016. - Zlín : Tomas Bata university in Zlín, 2016. ISBN 978-80-7454-592-4, p. 266-271.
  článok

  článok

 5. NEMCOVÁ, Daniela. Podnikanie na slovenskom realitnom trhu. In Scientia Iuventa 2015. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : 23. apríl 2015 Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-0858-4, [S. 1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 6. NEMCOVÁ, Daniela. Dosahy krízových javov na trh s nehnuteľnosťami. In Scientia iuventa. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia iuventa 2014 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie: 24. apríl 2014, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0700-6, s. 316-323.
  článok

  článok

 7. NEMCOVÁ, Daniela. Vplyv vybraných faktorov na trh s nehnuteľnosťami v súčasnom období na Slovensku. In MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6, s. 352-355.
  článok

  článok