Výsledky vyhľadávania

 1. SOPKOVÁ, Eva - RAŠKOVSKÁ, Katarína. Daňové úniky v oblasti dane z pridanej hodnoty v podmienkach Slovenskej republiky. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2013. ISSN 1212-415X, 2013, roč. 13, č. 1, s. 147-158.
  článok

  článok

 2. SOPKOVÁ, Eva. Analýza konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnom sektore : diplomová práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2013. 72 s.
  kniha

  kniha

 3. SOPKOVÁ, Eva - RAŠKOVSKÁ, Katarína. The Implementation of the concept of corporate social responsibility in the area of income tax in the Slovak Republic. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2012. ISSN 1212-3609, 2012, roč. 15, č. 2, s. 125-140.
  článok

  článok

 4. SOPKOVÁ, Eva - RAŠKOVSKÁ, Katarína. Spoločenská zodpovednosť podnikov verzus daňové úniky v oblasti dane z pridanej hodnoty. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. ISSN 1335-7069, 2011, roč. 12, č. 1, s. 13-24.
  článok

  článok