Výsledky vyhľadávania

  1. KAČIJ, Alexander. Indexové investície na kapitálových trhoch : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2013. 72 s.
    kniha

    kniha


  2. KAČIJ, Alexander. Financovanie malých a stredných podnikov v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Neupauerová. Bratislava, 2011. 51 s.
    kniha

    kniha