Výsledky vyhľadávania

  1. ČUNDERLÍKOVÁ, Eva. Optimalizácia systému miestnych daní vo vzťahu k riešeniu regionálnych disparít : diplomová práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2013. 89 s.
    kniha

    kniha


  2. ČUNDERLÍKOVÁ, Eva. Ochrana investora na finančnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trúchly. Bratislava, 2011. 53 s.
    kniha

    kniha