Výsledky vyhľadávania

 1. BOŠKOVIČ, Zdravko. Obchodovanie s ľuďmi ako globálny spoločensko-sociálny problém : diplomová práca. Školiteľ: Marián Vongrej. Bratislava, 2013. 63 s.
  kniha

  kniha


 2. ČAPLÁNOVÁ, Anetta et al. Z učební do redakcie: ekonomická publicistika pre verejnosť : záverečná správa o priebehu vzdelávacieho projektu Nadácie Tatra banky : obdobie konania projektu 11. 1. 2012 - 30. 11. 2012. [Bratislava] : [s.n.], [2012]. [19 s.]. Tatra banka EO-5172.

 3. BOŠKOVIČ, Zdravko. Zahraničný kapitál a jeho úloha v rozvoji ekonomiky : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2011. 45 s.
  kniha

  kniha