Výsledky vyhľadávania

  1. VANTA, Ľuboš. Komparácia úverových produktov na financovanie bývania v SR a vybraných krajinách : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tučník. Bratislava, 2013. 63 s.
    kniha

    kniha

  2. VANTA, Ľuboš. Vplyv finančného trhu na spotrebu domácností v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Čambalová. Bratislava, 2011. 41 s.
    kniha

    kniha