Výsledky vyhľadávania

  1. BUBLAVÁ, Miroslava. Aktuálne otázky nepriamych daní v Slovenskom daňovom systéme a dôraz na daň z pridanej hodnoty : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2013. 68 s.
    kniha

    kniha


  2. BUBLAVÁ, Miroslava. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Dlábiková. Bratislava, 2011. 44 s.
    kniha

    kniha