Výsledky vyhľadávania

 1. ŠEDAJOVÁ, Soňa. Žien na riadiacich postoch je tretina, v platoch výrazne zaostávajú za mužmi. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 5-6, s. 59-60.
  článok

  článok


 2. ŠEDAJOVÁ, Soňa. Personálny leasing : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Přívara. Bratislava, 2013. 56 s.
  kniha

  kniha


 3. ŠEDAJOVÁ, Soňa. Riešenie nezamestnanosti rizikových skupín na slovenskom trhu práce : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Pongráczová. Bratislava, 2011. 48 s.
  kniha

  kniha