Výsledky vyhľadávania

 1. BORIOVÁ, Vladimíra. Netradičné formy reklamy : diplomová práca. Školiteľ: Ivana Lennerová. Bratislava, 2013. 60 s.
  kniha

  kniha


 2. ČAPLÁNOVÁ, Anetta et al. Z učební do redakcie: ekonomická publicistika pre verejnosť : záverečná správa o priebehu vzdelávacieho projektu Nadácie Tatra banky : obdobie konania projektu 11. 1. 2012 - 30. 11. 2012. [Bratislava] : [s.n.], [2012]. [19 s.]. Tatra banka EO-5172.

 3. BORIOVÁ, Vladimíra. Pristúpenie SR k eurozóne a jeho dosahy : bakalárska práca. Školiteľ: Anatolij Bracjun. Bratislava, 2011. 43 s.
  kniha

  kniha