Výsledky vyhľadávania

 1. PODMAJERSKÁ, Katarína. Vybrané spôsoby odvodenia očakávanej výnosnosti akcií. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0004/13.
  článok

  článok

 2. FABO, Jozef. Komparácia zdrojov krytia krátkodobého a dlhodobého majetku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Podmajerská. Bratislava, 2016. 51 s.
  kniha

  kniha

 3. ŽIVČICOVÁ, Žaneta. Alternatívne formy financovania a ich využívanie v podmienkach SR : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Podmajerská. Bratislava, 2016. 48 s.
  kniha

  kniha

 4. PODMAJERSKÁ, Katarína. Vplyv globálnej finančnej krízy na stanovenie výnosu akcií a návrh možných zlepšení v SR : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Hrvoľová. Bratislava, 2016. 155 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. PODMAJERSKÁ, Katarína. Úroveň nákladov vlastného kapitálu ako stimul manažérov. In Priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 73 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4302-6, s. 58-64. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 6. PODMAJERSKÁ, Katarína. [Analýza finančných trhov]. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2016. ISSN 1335-5813, 2016, roč. 16, č. 1, s. 38-39. Recenzia na: Analýza finančných trhov / Božena Hrvoľová a kolektív ; recenzovali: Marta Orviská, Anna Polednáková. 3. prepac. a dopl. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 978-80-7478-948-9.
  článok

  článok

 7. PODMAJERSKÁ, Katarína. The Impact of the global financial crisis on the selected stock markets. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 1, s. 19-30. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 8. DRUTAROVSKÁ, Jana et al. Analysis of women's status in the labor markets of countries in the European Union. - Registrovaný: Scopus. In Journal of international women's studies. - Cambridge : Bridgewater State College. ISSN 1539-8706, 2016, vol. 17, no. 1, pp. 30-38 online.
  článok

  článok

 9. PODMAJERSKÁ, Katarína. Globálna finančná kríza a jej dopady na vybrané akciové trhy. In Podnikové financie vo vede a praxi : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4093-3, s. 92-100. VEGA 1/0004/13.
  článok

  článok

 10. PODMAJERSKÁ, Katarína. Vývoj vybraných indexov amerického, európskeho a japonského trhu, skúmanie vplyvu globálnej finančnej krízy. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-10] CD-ROM.
  článok

  článok