Výsledky vyhľadávania

  1. MELECHOVÁ, Adriana. Dopady zmien v podniku na výkonnosť zamestnancov : diplomová práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2013. 76 s.
    kniha

    kniha

  2. MELECHOVÁ, Adriana. Analýza a hodnotenie úspechu vybraného podniku na trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Uhliar. Bratislava, 2011. 49 s.
    kniha

    kniha