Výsledky vyhľadávania

 1. MRKVOVÁ, Katarína. Historický vývoj kúpeľníctva a wellness. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2016. ISSN 1337-9313, 2016, roč. 8, č. 1, s. 19-24.
  článok

  článok


 2. ELIAŠOVÁ, Darina - MRKVOVÁ, Katarína. Destinačný manažment v kúpeľných miestach. In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu. mezinárodní vědecká konference. Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspěvků z deváté mezinárodní vědecké konference, 21. dubna 2016, [Brno]. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2016. ISBN 978-80-87300-89-3, s. 42-49.
  článok

  článok


 3. MRKVOVÁ, Katarína. Tourism between South Korea and the V4 region. In Mutual relations between the Republic of Korea and V4 countries in trade and investment. International scientific conference and workshop. Mutual relations between the Republic of Korea and V4 countries in trade and investment : conference proceedings : international scientific conference and workshop : Bratislava, [the Slovak Republic], june 22 - 24, 2015 : Busan, [South Korea], september 14 - 15, 2015. - Bratislava : EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4207-4, s. 186-191.
  článok

  článok


 4. MRKVOVÁ, Katarína. Nové trendy vo vývoji wellness. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2015. ISSN 1337-9313, 2015, roč. 7, č. 2, s. 46-53.
  článok

  článok


 5. MRKVOVÁ, Katarína. Ekonomický prínos z využívania rekreačných služieb na báze liečivých termálnych a minerálnych vôd na území Slovenskej republiky. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [516-522] CD-ROM.
  článok

  článok


 6. MRKVOVÁ, Katarína. Súčasná charakteristika ekonomiky Španielska. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4099-5, s. 268-272 CD-ROM. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0207140/Virt_2015.pdf>
  článok

  článok


 7. MRKVOVÁ, Katarína. Súčasná charakteristika vyšehradského regiónu a jeho význam pre zahraničných investorov. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2015. ISSN 1337-9313, 2015, roč. 7, č. 3, s. 53-59.
  článok

  článok


 8. PUČEK, Andrej. Trendy rozvoja v kúpeľníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Mrkvová. Bratislava, 2014. 51 s.
  kniha

  kniha


 9. VOJTAŠŠÁKOVÁ, Lesia. Nevyužitý rekreačný potenciál Slovenska na báze prameňov vôd : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Mrkvová. Bratislava, 2014. 37 s.
  kniha

  kniha


 10. ZÁHRADNÍKOVÁ, Katarína. Hodnotenie využívania minerálnych vôd na účely rekreačného cestovného ruchu na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Mrkvová. Bratislava, 2014. 55 s.
  kniha

  kniha