Výsledky vyhľadávania

  1. ZELENAYOVÁ, Michaela. Podnikanie v službách : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Naďová Krošláková. Bratislava, 2020. 42 s.
    kniha

    kniha

  2. ZELENAYOVÁ, Michaela. Pokročilá algoritmizácia problémov POOP s využitím jazyka C# 4.0 : diplomová práca. Školiteľ: Ján Hanák. Bratislava, 2011. 65 s.
    kniha

    kniha