Výsledky vyhľadávania

  1. PAŠTRNÁKOVÁ, Janka. Kontrola kvality pre firmy, ktoré vykonávajú audity a preverenia finančných výkazov a zákazky na ostatné uisťovacie a súvisiace služby : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2014. 68 s.
    kniha

    kniha


  2. PAŠTRNÁKOVÁ, Janka. Forfaiting, faktoring a iné formy financovania : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Gogola. Bratislava, 2011. 40 s.
    kniha

    kniha