Výsledky vyhľadávania

  1. KRUPKOVÁ, Monika. Interakčné väzby medzi vecnými prvkami v ochrannom systéme účtovnej jednotky : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2013. 62 s.
    kniha

    kniha

  2. KRUPKOVÁ, Monika. Integrácia IS podniku a tvorba jednotnej informačnej infraštruktúry : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Škurla. Bratislava, 2011. 39 s.
    kniha

    kniha