Výsledky vyhľadávania

  1. TURBEKOVÁ, Zuzana. Výsledok rozpočtového hospodárenia a účtovný výsledok hospodárenia v obci : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2013. 81 s.
    kniha

    kniha

  2. TURBEKOVÁ, Zuzana. Alternatívne možnosti účtovania, oceňovania a vykazovania podľa IFRS v oblasti nákladov : bakalárska práca. Školiteľ: Stanislava Husárová. Bratislava, 2011. 46 s.
    kniha

    kniha