Výsledky vyhľadávania

 1. KOZÁKOVÁ, Jana. Využitie priestorovej ekonometrie pri modelovaní miezd SR : diplomová práca. Školiteľ: Kvetoslava Surmanová. Bratislava, 2016. 60 s.
  kniha

  kniha


 2. KOZÁKOVÁ, Jana. Monopol a monopolistická konkurencia : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2011. 45 s.
  kniha

  kniha


 3. SAVOV, Radovan et al. Súčasné problémy ekologického poľnohospodárstva na Slovensku. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011. ISSN 1335-2571, 2011, roč. 14, č. 2, s. 53-57.
  článok

  článok