Výsledky vyhľadávania

  1. ŠAJBIDOROVÁ, Viera. Vývoj situácie v mliečnom sektore v rokoch 2004-2012 na Slovensku. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2013. ISSN 1338-6336, 2013, roč. 13, č. 3, s. 101-106. Názov z titulnej obrazovky.
    článok

    článok


  2. LAZORČÁKOVÁ, Ema - ŠAJBIDOROVÁ, Viera. Produkcia vína vo svete a v EÚ v období rokov 1990-2010. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2011. ISSN 1335-6186, 2011, roč. 11, č. 2, s. 31-37.
    článok

    článok