Výsledky vyhľadávania

  1. MACHOVÁ, Martina. Medzinárodná konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov - EDAMBA 2011. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 4, s. 543.
    článok

    článok

  2. EDAMBA 2011. International scientific conference. EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava [elektronický zdroj]. Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. CD-ROM [718 s.]. ISBN 978-80-225-3265-5. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 1]