Výsledky vyhľadávania

 1. SKORKOVÁ, Zuzana - JANKELOVÁ, Nadežda. Post-byrokratická organizácia – jej definícia a miesto v organizačnej teórii. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2021. ISSN 2454-1028, 2021, roč. 18, č. 1, s. 65-74 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 2. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Leading Employees Through the Crises: Key Competences of Crises Management in Healthcare Facilities in Coronavirus Pandemic. In Risk Management and Healthcare Policy. - [Wellington] : Dove Medical Press. ISSN 1179-1594, 2021, vol. 14, no. 1, pp. 561-573 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 3. JANKELOVÁ, Nadežda et al. A Diverse Organizational Culture and Its Impact on Innovative Work Behavior of Municipal Employees. - Registrovaný: Scopus. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 6, pp. 2-16 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 4. SKORKOVÁ, Zuzana et al. How to Lead Self-Government Employees through the Crisis. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2021. ISSN 1804-8048, Special Issue, vol. 29, no. 1, (2021. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 5. SKORKOVÁ, Zuzana - HOLICKÁ, Zuzana - KOVÁČIK, Michal. Is Holacracy Bringing Down Hierarchy or Is It Only an Appealing Marketing Slogan? In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 461-472 online. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 6. JANKELOVÁ, Nadežda - SKORKOVÁ, Zuzana. Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na slovensku. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku I. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-075-9, s. 5-16 CD-ROM. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 7. CAGÁŇOVÁ, Zuzana. Virtuálna organizácia a virtuálny tím : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Skorková. Bratislava, 2020. 92 s.
  kniha

  kniha

 8. KONIARIKOVÁ, Simona. Vzájomný vzťah centralizácie a formalizácie a ich vplyv na organizačnú štruktúru podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Skorková. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 9. KRČULOVÁ, Vanessa. Vzájomný vzťah centralizácie a formalizácie a ich vplyv na organizačnú štruktúru podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Skorková. Bratislava, 2020. 45 s.
  kniha

  kniha

 10. DJURDJEVAC, Sonja. The Strengths and Weaknesses of the Bureaucratic Organizational Structure : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Skorková. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha