Výsledky vyhľadávania

  1. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 4. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová, Gizela Plavcová. 2. aktual. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2016. 192 s. [9,6 AH]. ISBN 978-80-10-02915-0.

  2. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Vállalati gazdaságtan 4. Lektorálták - lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová, Gizela Plavcová. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2014. 186 s. [9,54 AH]. ISBN 978-80-10-02516-9.

  3. BALÁŽI, Peter. Recenzný posudok na predkladanú monografiu „ Finančná gramotnosť na základných školách “. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Marec, s. 1-3 online. Recenzia na: Finančná gramotnosť na základných školách / Rudolf Šlosár a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3306-5. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer.
    článok

    článok


  4. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 4. ročník študijného odboru obchodná akadémia. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., 2011. 190 s. [9,55 AH]. Schválilo MŠ SR pod č. 2011-526/902:2-919. ISBN 978-80-10-01855-0.

  5. ŠLOSÁR, Rudolf et al. Finančná gramotnosť na základných školách. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 161 s. [8,04 AH]. KEGA 121-026EU-4-2010. ISBN 978-80-225-3306-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]