Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 11  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0044654^"
 1. KARŠAY, Alexander. Vývoj participácie na trhu práce v SR v čase pandémie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. ISSN 1339-6854, 2021, roč. 31, č. 1, s. 22-31.
  článok

  článok

 2. KARŠAY, Alexander. Konkurencieschopnosť pracovnej sily v SR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, Jún 2019, roč. 27, č. 3, s. 13-19.
  článok

  článok

 3. KARŠAY, Alexander. Sprievodné javy nedostatku pracovných síl v SR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, Apríl 2018, roč. 26, č. 2, s. 9-14.
  článok

  článok

 4. KARŠAY, Alexander. Cenové bubliny na realitných trhoch a finančné krízy : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2015. 90 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. KARŠAY, Alexander - MIČÚCH, Marek. Rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a odhad jeho vplyvu na náklady práce. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, September 2014, roč. 22, č. 7, s. 2-7.
  článok

  článok

 6. KARŠAY, Alexander. Zhodnotenie cenovej úrovne vo vybraných krajinách EÚ z hľadiska vzniku cenových bublín. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 25. - 26. novembra 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3765-0, s. 180-190 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. KARŠAY, Alexander. Ďalší krok k oficiálnym štatistikám cien komerčných nehnuteľností. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2012. ISSN 1335-0900, Jún 2012, roč. 20, č. 6, s. 30-31.
  článok

  článok

 8. KARŠAY, Alexander. Pakt stability a rastu v teórii a praxi. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012. ISSN 1210-1095, 2012, roč. 22, č. 2, s. 3-21.
  článok

  článok

 9. KARŠAY, Alexander. Formy finančného rizika v obdobiach poklesu realitných trhov. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3278-5, s. 557-569.
  článok

  článok

 10. KARŠAY, Alexander. Prognózy vývoja cien nehnuteľností na bývanie v prostredí krátkych časových radov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Jún 2010, roč. 18, č. 6, s. 2-8.
  článok

  článok