Výsledky vyhľadávania

 1. STAŇO, Šimon. Medzinárodný obchod a vplyv jeho vývoja na konkurencieschopnosť EÚ (SR) : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Hlušková. Bratislava, 2020. 80 s.
  kniha

  kniha

 2. TÓTHOVÁ, Kristína. Vplyv priamych zahraničných investícií podporených investičnou pomocou na ekonomiku SR : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Hlušková. Bratislava, 2020. 79 s.
  kniha

  kniha

 3. FINDROVÁ, Dušana. Automobilový priemysel v krajinách V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Hlušková. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 4. CSIBOVÁ, Barbora. Vplyv emisných noriem EÚ na európsky automobilový priemysel : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Hlušková. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 5. CHALUPKA, Peter. Potenciálny vývoj ropného priemyslu v USA : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Hlušková. Bratislava, 2020. 104 s.
  kniha

  kniha

 6. KOSORÍN, Marek. Informácie ako zdroj konkurenčnej výhody v medzinárodnom obchode : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Hlušková. Bratislava, 2020. 76 s.
  kniha

  kniha

 7. KHULA, Marek. Priemysel 4.0 - príklady dobrej praxe z krajín EÚ a možnosti ich implementácie v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Hlušková. Bratislava, 2019. 92 s.
  kniha

  kniha

 8. SOKOL, Ján. Porovnanie ekonomického vývoja SR a ČR od roku 1993 : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Hlušková. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 9. REMŠÍK, Filip. Porovnanie investičného prostredia na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Hlušková. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 10. KRÍŽ, Filip. Priemysel 4.0 a vplyv jeho aplikácie na zahraničných investorov na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Hlušková. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha