Výsledky vyhľadávania

 1. OBADI, Saleh Mothana - ABDOVÁ, Mariam - OTHMANOVÁ, Soňa. Post-crisis adaptation process of the BRIC countries in the context of international business. In Skúmanie vplyvov pokrízového vývoja na strategické smerovanie EÚ s dôrazom na energetickú politiku : súbor vedeckých statí k projektu VEGA 1/0826/12. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3810-7, s. 96-102. VEGA 2/0009/12.
  článok

  článok

 2. OBADI, Saleh Mothana - OTHMANOVÁ, Soňa - ABDOVÁ, Mariam. What are the causes of high crude oil price? Causality investigation. - Registrovaný: Scopus. In International Journal of Energy Economics and Policy : [medzinárodná konferencia, Nevsehir, Turecko, 16.-18. máj 2013]. - [s.l.] : [s.n.], 2013. ISSN 2146-4553, 2013, vol. 3, special issue, s. 80-92 [online]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <www.econjournals.com>
  článok

  článok

 3. OBADI, Saleh Mothana - OTHMANOVÁ, Soňa. Oil prices and the value of US dollar: theoretical investigation and empirical evidence. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2012. ISSN 0013-3035, 2012, roč. 60, č. 8, s. 771-790. VEGA 2/0009/12.
  článok

  článok

 4. OBADI, Saleh Mothana - OTHMANOVÁ, Soňa. Globálny obchod a vývoj cien primárnych komodít. In Svetová ekonomika medzi rastúcimi rizikami a náznakmi oživenia : vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky medzi stagnáciou a oživením. - Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2012. ISBN 978-80-7144-202-8, s. 86-94.
  článok

  článok

 5. OBADI, Saleh Mothana - OTHMANOVÁ, Soňa. Development of commodity prices and their impact on economic growth. In Svetová ekonomika medzi rastúcimi rizikami a náznakmi oživenia : vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky medzi stagnáciou a oživením. - Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2012. ISBN 978-80-7144-202-8, s. 106-117. Dostupné na : <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/210_zbornik_978-80-7144-203-5_2012.pdf>
  článok

  článok

 6. OTHMANOVÁ, Soňa. Prebish-Singer hypothesis and the development of commodity prices. In Scientific papers from doctoral study : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3522-9, s. 77-90.
  článok

  článok

 7. OTHMANOVÁ, Soňa. Prebishova-Singerova hypotéza a cenový vývoj primárnych komodít. In MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3295-2, s. 244-251.
  článok

  článok