Výsledky vyhľadávania

 1. HOUDEK, Petr - KOBLOVSKÝ, Petr. Behavioural economics of organization: employees and managers. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 4-15.
  článok

  článok


 2. HOUDEK, Petr - RYBÁKOVÁ, Nina. Impulzivita Romů a Čechů a její psychologické, demografické a socioekonomické koreláty. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 4, s. 13-38.
  článok

  článok


 3. HOUDEK, Petr. Jak pracovat s omezenou pozorností a zpracováváním informací? Přínos behaviorální ekonomie a neuroekonomie pro řízení organizací. In Znalosti pro tržní praxi 2011 : nová generace pracovníků (Generace Y) : sborník z mezinárodní vědecké konference : Olomouc, 24. a 25. listopadu 2011 [elektronický zdroj]. - Olomouc : Societas Scientiarum Olomoucensis II., 2011. ISBN 978-80-87533-02-4, s. 221-227.
  článok

  článok