Výsledky vyhľadávania

  1. HOUDEK, Petr - KOBLOVSKÝ, Petr. Behavioural economics of organization: employees and managers. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 4-15.
    článok

    článok


  2. HOUDEK, Petr. Jak pracovat s omezenou pozorností a zpracováváním informací? Přínos behaviorální ekonomie a neuroekonomie pro řízení organizací. In Znalosti pro tržní praxi 2011 : nová generace pracovníků (Generace Y) : sborník z mezinárodní vědecké konference : Olomouc, 24. a 25. listopadu 2011 [elektronický zdroj]. - Olomouc : Societas Scientiarum Olomoucensis II., 2011. ISBN 978-80-87533-02-4, s. 221-227.
    článok

    článok