Výsledky vyhľadávania

 1. REPÁŇOVÁ, Terézia - SOTÁKOVÁ, Jaroslava. Vodná karta. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2018. ISSN 1337-0545, 2018, roč. 12, č. jeseň, s. 88-93.
  článok

  článok

 2. REPÁŇOVÁ, Terézia - KELLEROVÁ, Júlia. Využívanie kapacity ubytovacíh zariadení v Bratislavskom kraji. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 0139-8660, 2018, roč. 51, č. 1, s. 50-57.
  článok

  článok

 3. REPÁŇOVÁ, Terézia. Návštevnosť vybraných objektov a zariadení cestovného ruchu v meste Nitra. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 1, s. 48-56.
  článok

  článok

 4. HRUBALOVÁ, Lucia - REPÁŇOVÁ, Terézia. Realizačné predpoklady rozvoja cestovného ruchu v stredoeurópskom priestore. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISSN 1337-9453, 2016, roč. 20, č. 2, s. 121-133.
  článok

  článok

 5. REPÁŇOVÁ, Terézia. Motivačný cestovný ruch. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2014. ISSN 0139-8660, 2014, roč. 47, č. 2, s. 122-125.
  článok

  článok

 6. MARÁKOVÁ, Vanda - REPÁŇOVÁ, Terézia. Rozvoj cestovného ruchu v lokalitách kultúrneho dedičstva UNESCO. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2014. ISSN 1335-7069, 2014, roč. 15, č. 1, s. 82-90.
  článok

  článok

 7. REPÁŇOVÁ, Terézia. Ekonomické, sociálne a environmentálne dôsledky zápisu vybraných lokalít kultúrneho dedičstva do Zoznamu UNESCO. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2012. ISSN 0139-8660, 2012, roč. 45, č. 1, s. 28-35.
  článok

  článok