Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽ, Peter - ZÁBOJNÍK, Stanislav - HARVÁNEK, Lukáš. China's Expansion in International Business : The Geopolitical Impact on the World Economy. Cham : Palgrave Macmillan/Springer Nature, 2020. 335 s. Palgrave Macmillan Asian Business Series. ISBN 978-3-030-21911-6. ISSN 2661-8435. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. BOROVSKÁ, Zuzana. Porovnanie systému štátnej podpory exportu v Slovenskej republike s vybranými krajinami EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Lukáš Harvánek. Bratislava, 2016. 68 s.
  kniha

  kniha

 3. HLATKÁ, Lucia. Konzekvencie expanzie čínskej ekonomiky pre svetový komoditný trh (ropa, zemný plyn, uhlie) a systémové zmeny v období finančnej krízy : bakalárska práca. Školiteľ: Lukáš Harvánek. Bratislava, 2016. 57 s.
  kniha

  kniha

 4. REJDUGOVÁ, Daniela. Dopady sankcií EÚ voči Rusku a ruského potravinového embarga na vybrané ekonomiky : bakalárska práca. Školiteľ: Lukáš Harvánek. Bratislava, 2016. 65 s.
  kniha

  kniha

 5. BALÁŽ, Peter - HARVÁNEK, Lukáš - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. Are the changes in the energy market caused by the Chinese economy development? : (dilemma for the competitiveness of EU). Aut. Michaela Královičová. - Registrovaný: Web of Science. In Central and Eastern Europe in the changing business environment. International joint conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings of 16th international joint conference : may 27, 2016, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2016. ISBN 978-80-245-2145-9. ISSN 2453-6113, p. 1-11. VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok

 6. BALÁŽ, Peter - HARVÁNEK, Lukáš - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. World oil market - new challenges and increasing risks in the context of resulting consequences for the competitiveness of the EU. Aut. Michaela Královičová. - Registrovaný: Web of Science. In International conference on european integration 2016. International conference. International conference on european integration 2016 : proceedings of the 3rd international conference on european integration 2016 : may 19 – 20, 2016, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 57-64 CD-ROM. VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok

 7. HARVÁNEK, Lukáš. Vplyv expanzie čínskej ekonomiky na energetické zdroje a konzekvencie na medzinárodné pozície EÚ (na príklade energetickej firmy alebo odvetvia) : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2016. 143 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. BALÁŽ, Peter - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela - HARVÁNEK, Lukáš. Vplyv energetickej bezpečnosti na medzinárodnú konkurencieschopnosť. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 8-25.
  článok

  článok

 9. BALÁŽ, Peter - HARVÁNEK, Lukáš. Competitiveness of the Chinese Economy and its link to the global energy prices development. - Registrovaný: Scopus. In International Journal of Energy Economics and Policy. - Turkey : Ilhan Ozturk, Cag University, Mersin, Turkey, 2016. ISSN 2146-4553, 2016, vol. 6, no. 2, pp. 305-317 [online].
  článok

  článok

 10. ÚRADNÍKOVÁ, Silvia. Smerovanie čínskej ekonomiky v post krízovom období a riziká pre svetové hospodárstvo : bakalárska práca. Školiteľ: Lukáš Harvánek. Bratislava, 2015. 58 s.
  kniha

  kniha