Výsledky vyhľadávania

 1. HUDÁKOVÁ, Floriána. Uplatňovanie poznatkov celostnej manažérskej spôsobilosti v podmienkach vybraných slovenských podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Ján Porvazník. Bratislava, 2014. 85 s.
  kniha

  kniha

 2. PORVAZNÍK, Ján - HUDÁKOVÁ, Floriána. Skúsenosti a ponaučenia z uplatňovania spoločenskej zodpovednosti vo vybraných slovenských podnikoch. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, s. 456-461.
  článok

  článok

 3. HUDÁKOVÁ, Floriána. Vnímanie spoločenskej zodpovednosti podnikov vybraných podnikateľských subjektov na Slovensku. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2012. ISSN 1337-0510, 2012, roč. 7, č. 18, s. 75-84.
  článok

  článok

 4. HUDÁKOVÁ, Floriána. Spoločenská zodpovednosť podnikov a jej závislosť od úrovne sociálnej spôsobilosti vlastníkov a manažérov v podmienkach konkrétnych podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Porvazník. Bratislava, 2012. 57 s.
  kniha

  kniha