Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Podpora univerzitného prostredia pri rozvoji potenciálu zelených startupov na Slovensku. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 85-97 online.
  článok

  článok

 2. SEŇOVÁ, Andrea et al. Superstructure of ISO/TS 16949 For the Measurement of Material-Technological Parameters of the Products in Automotive Production. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Management Systems in Production Engineering. - Varšava : Sciendo. ISSN 2450-5781, 2021, vol. 29, no. 3, pp. 178-183 online. VEGA 1/0651/2018.
  článok

  článok

 3. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Sociálno-ekonomické dopady na trhu práce počas pandémie Covid-19. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 4, s. 41-48 online. VEGA 1/0363/20.
  článok

  článok

 4. BOSÁK, Martin et al. Design of Experiments of Hidden Resources in the Tailing Pond – a Case Study for Thermal Power Plant in Slovakia. In ESMGT 2021. International Conference. 1st International Conference on Environmental Sustainability Management and Green Technologies : (ESMGT 2021). - Les Ulis : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2267-1242, pp. [1-7] online.
  článok

  článok

 5. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Testing the Bioeconomic Options of Transitioning to Solid Recovered Fuel: A Case Study of a Thermal Power Plant in Slovakia. In Energies : [Journal of Related Scientific Research, Technology Development, Engineering, and the Studies in Policy and Management]. - Basel : MDPI. ISSN 1996-1073, 2021, vol. 14, no. 6, pp. 1-20 online.
  článok

  článok

 6. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Správa z podujatí "Virtuálne dni otvorených dverí na PHF EU pre I. a II. stupeň štúdia. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 3, s. 45-46 online.
  článok

  článok

 7. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Monitoring the Sustainable Level of Carbon Intensity in EU Countries. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 123-124 online.
  článok

  článok

 8. Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : akademický rok 2020/2021. Zostavili: Petra Szaryszová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 132 s. ISBN 978-80-225-4735-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. BOSÁK, Martin et al. Testing the Effects of a Thermal Power Plant Combustion by-Product Stabilizer on Water Impermeability. In Polish Journal of Environmental Studies. - Olsztyn : "HARD" Publishing Company. ISSN 2083-5906, 2020, vol. 29, no. 2, pp. 1087-1094 online. (2020 - Current Contents). I-18-109-00.
  článok

  článok

 10. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Správa z podujatia Informačný deň pre I. stupeň štúdia v akademickom roku 2020/2021. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 1, s. 59-60 online.
  článok

  článok