Výsledky vyhľadávania

 1. PRÍLEPOK, Ján. The Options of the location for the new shopping centres in Bratislava. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 707-715 CD-ROM. VEGA 1/0039/11.
  článok

  článok

 2. TOMAN, Marian - KITA, Pavol - PRÍLEPOK, Ján. GIS as a decision-making tool for small businesses in the retailing. - Registrovaný: Scopus. In INPROFORUM 2015. International scientific conference. INPROFORUM 2015 : proceedings of the 9th international scientific conference Inproforum : České Budějovice, November 5-6, 2015. - České Budějovice : Faculty of Economics, University of South Bohemia in České Budějovice, 2015. ISBN 978-80-7394-536-7, pp. 193-198. VEGA 1/0282/15.
  článok

  článok

 3. Vybrané kapitoly z obchodnej prevádzky. Zostavil Pavol Kita. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 324 s. [20,81 AH]. ISBN 978-80-225-3943-2.
 4. KITA, Pavol - KONŠTIAK, Pavol - PRÍLEPOK, Ján. Vybrané kapitoly z obchodnej prevádzky. Recenzentky: Mária Tokárová, Ľubomíra Strážovská. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 324 s. [20,81 AH]. ISBN 978-80-225-3943-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 5. KITA, Pavol - PRÍLEPOK, Ján. Perspektívy umiestnenia nových nákupných centier v Bratislave. In Teoretické a praktické aspekty geografického informačného systému ako zdroja strategickej inovácie z hľadiska posilňovania konkurencieschopnosti podnikov : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0039/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3686-8, s. 83-92. VEGA 1/0039/11.
  článok

  článok

 6. KITA, Pavol - PRÍLEPOK, Ján. Praktiky maloobchodných reťazcov z aspektu teórie transakčných nákladov vo vzťahoch výrobca - distributér. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 II. : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3755-1, s. 289-303 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. KITA, Pavol - PRÍLEPOK, Ján. Priestorové aspekty správania spotrebiteľov z hľadiska metód lokalizácie maloobchodných jednotiek. In Možnosti využitia geografického informačného systému v maloobchode ako zdroja strategickej inovácie z hľadiska posilnenia konkurencieschopnosti podnikov : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0039/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3521-2, s. 43-55. VEGA 1/0039/11.
  článok

  článok

 8. KITA, Pavol - JURKOVIČOVÁ, Lujza - PRÍLEPOK, Ján. Analýza lokalizácie predajní potravín maloobchodných reťazcov a vybraných aspektov správania ich spotrebiteľov na príklade hlavného mesta Bratislavy. In Možnosti využitia geografického informačného systému v maloobchode ako zdroja strategickej inovácie z hľadiska posilnenia konkurencieschopnosti podnikov : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0039/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3521-2, s. 29-42. VEGA 1/0039/11.
  článok

  článok

 9. PRÍLEPOK, Ján. Metódy lokalizácie maloobchodných jednotiek z hľadiska nových prístupov geomarketingu. In MERKÚR 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava 6. - 7. december 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3453-6, [S. 1-6]. VEGA 1/0039/11.
  článok

  článok