Výsledky vyhľadávania

 1. SPIŠÁK, Emil et al. Research into Plastic Deformation of Double Reduced Sheets. In Metals : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2075-4701, 2018, vol. 8, no. 2, pp. [1-10] online. APVV-14-0834, VEGA 1/0872/14.
  článok

  článok

 2. SPIŠÁK, Emil et al. Analysis of plastic deformation of double reduced sheets. - Registrovaný: Scopus. In Acta mechanica et automatica. - Białystok : University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2016. ISSN 1898-4088, 2016, vol. 10, no. 4, pp. 271-274 online. VEGA 1/0872/14.
  článok

  článok

 3. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - ČIŽMÁR, Marek - SPIŠÁK, Emil. Influence of technological conditions of production on the strength and plastic properties of thin packaging sheets. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VII. (2016) : zborník abstraktov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 25.-29.7.2016, Košice, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4259-3, s. 8 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - ČIŽMÁR, Marek - SPIŠÁK, Emil. Analýza vplyvu technologických podmienok výroby na vlastnosti obalového plechu akosti TH 620, CA. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VII. (2016) : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 25.-29.7.2016, Košice, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4258-6, s. 22-30 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - MAJERNÍKOVÁ, Janka - SPIŠÁK, Emil. Analýza rozptylu mechanických vlastností plechov ako vstupných parametrov pre simuláciu procesov. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4275-3, s.
  článok

  článok

 6. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - MAJERNÍKOVÁ, Janka - SPIŠÁK, Emil. The Dependence of blanked edge quality to punch-die clearance in blanking of automotive sheets. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2015. ISSN 1337-7094, 2015, č. 32, s. 111-114 online.
  článok

  článok

 7. KAŠČÁK, Ľuboš et al. Clinching - an innovative trend in joining of combined materials in car body production. - Registrovaný: SCOPUS. In International conference on surface engineering and materials in mechanical engineering. Materials science forum : International conference on surface engineering and materials in mechanical engineering : High Tatras, Slovakia, 23 October - 24 October, 2014. - Switzerland : Trans Tech Publications, 2015. ISSN 0255-5476, 2015, vol. 818, pp. 217-220. APVV-0682-11.
  článok

  článok

 8. SPIŠÁK, Emil - MAJERNÍKOVÁ, Janka - SPIŠÁKOVÁ, Emília. The causes of corrosion formation of packaging sheets after plastic deformation. - Registrovaný: SCOPUS. In International conference on surface engineering and materials in mechanical engineering. Materials science forum : International conference on surface engineering and materials in mechanical engineering : High Tatras, Slovakia, 23 October - 24 October, 2014. - Switzerland : Trans Tech Publications, 2015. ISSN 0255-5476, 2015, vol. 818, pp. 121-124. APVV-0682-11, VEGA 1/0872/14.
  článok

  článok

 9. SPIŠÁK, Emil - MAJERNÍKOVÁ, Janka - SPIŠÁKOVÁ, Emília. The influence of punch-die clearance on blanked edge quality in fine blanking of automotive sheets. - Registrovaný: SCOPUS. In International conference on surface engineering and materials in mechanical engineering. Materials science forum : International conference on surface engineering and materials in mechanical engineering : High Tatras, Slovakia, 23 October - 24 October, 2014. - Switzerland : Trans Tech Publications, 2015. ISSN 0255-5476, 2015, vol. 818, pp. 264-267. APVV-0682-11, VEGA 1/0872/14.
  článok

  článok

 10. SPIŠÁK, Emil et al. Failure of coatings of tinplates. - Registrovaný: Scopus. In Acta metallurgica Slovaca. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, 2015. ISSN 1335-1532, 2015, vol. 21, no. 3, pp. 213-219. APVV-0682-11, VEGA 1/0872/14.
  článok

  článok